Werkwijze, Aditum Arbo, Werkgever en Bedrijfsarts

Aditum Arbo ontzorgt de bedrijfsarts zodat er tijd en focus is voor de medische advisering en begeleiding.

Aditum Arbo verbindt de werkgever met een vaste bedrijfsarts en maakt administratie makkelijk (Planningsagenda.nl).

Er is een directe, persoonlijke relatie tussen bedrijfsarts en werkgever.

 

Kwaliteit en privacy gewaarborgd