Masterclass: The happy, healthy and productive bedrijfsarts

Komend najaar organiseert Aditum Arbo in samenwerking met De Gouden Schil en VvAA een geaccrediteerd tweedelig webinar over duurzame inzetbaarheid binnen de bedrijfszorg. Hierin wordt stilgestaan bij een recent wetenschappelijk kader over hoe werkgever, werknemer en zzp-bedrijfsarts langdurig met plezier hun professie kunnen blijven uitvoeren.

Als ZZP-Bedrijfsarts ‘happy, healthy & productive’ blijven?

Vandaag de dag ben je als werkende op de arbeidsmarkt de architect van je eigen loopbaan. Als individu ben je namelijk zelf aan zet jouw eigen werkleven vorm te geven. Je hebt zelf de regie in handen als het gaat over jouw werkgeluk, gezondheid en productiviteit in het werk. In de praktijk heeft iedere werkende vele ballen hoog te houden en dat is niet altijd even makkelijk.

Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol om werkgevers en werknemers hierin te ondersteunen en te begeleiden. Maar dat niet alleen, als zelfstandige professional is het ook voor de bedrijfsartsen zelf van groot belang hun eigen werkgeluk, gezondheid en productiviteit in balans te houden. Soms is deze balans ook voor hen ver te zoeken.

Zeker met het steeds schaarser worden van de beroepsgroep van bedrijfsartsen is het belangrijk voor de werknemer, werkgever, maatschappij en bedrijfsarts dat zij deze disbalans herkennen bij de werkende en zichzelf. Deze bewustwording helpt om duurzaam regie te pakken over de ondersteuning en begeleiding in het vergroten van werkgeluk, gezondheid en productiviteit op de werkvloer. Daarnaast vervult de bedrijfsarts een voorbeeldrol voor de werkgevers en werknemers in hun eigen duurzame inzetbaarheid om o.a. de zorgplicht te borgen.

In dit tweedelig webinar geven we een recent wetenschappelijk kader over hoe werkenden langdurig met plezier hun professie kunnen blijven uitvoeren. Het wetenschappelijk kader biedt een handvat om de status quo in kaart te brengen en een route uit te stippelen voor het bereiken van het optima forma van de werkende en de bedrijfsarts.

Leerdoelen

Dit tweedelig webinar heeft als leerdoel meer inzicht te verschaffen in hoe werkenden hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Omdat bedrijfsartsen een belangrijke rol vervullen in het behouden en vergroten van werkgeluk, gezondheid en productiviteit op de werkvloer, worden in het werbinar handvatten aangereikt die zelfstandige bedrijfsartsen kunnen inzetten in hun begeleiding van werknemer en werkgever en hun eigen ondernemerschap. De deelnemers leren welke obstakels duurzame inzetbaarheid in gevaar kunnen brengen en hoe men strategisch kan omgaan met deze uitdagingen om werkgeluk, gezondheid en productiviteit te waarborgen. De inzichten en handvatten die met de deelnemers worden gedeeld, zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en direct in de praktijk in te zetten. Tijdens het webinar wordt kennis gedeeld in combinatie met interactie via polls en de chatfunctie.

Samenwerking Gouden Schil en Aditum Arbo

De Gouden Schil en Aditum Arbo hebben elkaar gevonden in oprechte interesse voor de zzp’er. Beide partijen willen de zzp’er beter leren kennen en hen helpen om in de huidige dynamische arbeidsmarkt minder kwetsbaar te maken. Samen bieden zij een masterclass aan die kennis en bewustwording oplevert omtrent persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de zzp’er.

  • Coach: Dr. Sjanne Marie van den Groenendaal
  • Coach: Sanne Netten MSc
  • Data: komend najaar
  • Tijd: start om 19:30 uur en einde rond 21:00 uur.
  • Locatie: Online
  • Kosten: € 299,- (exclusief btw) voor beide avonden.

Interesse masterclass: De happy, healthy and productive bedrijfsarts

Schrijf je dan alvast in. Je ontvangt een e-mail met meer informatie zodra inschrijven mogelijk is.