Privacystatement Aditum Arbo

Dit privacystatement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten (werknemers van klanten), klanten (werkgevers), (potentiële) kandidaten, samenwerkingspartners die een overeenkomst aangaan met Aditum Arbo en bezoekers van Aditum Arbo websites (hierna: “betrokkenen”).

Aditum Arbo respecteert de privacy van alle betrokkenen. Alle informatie die in de Digitale Omgeving van Aditum Arbo beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel. Aditum Arbo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevensverwerking te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Voor de beveiliging van de Digitale Omgeving worden de ISO27001 en NEN7510 normen gehanteerd.

Personeel van Aditum Arbo heeft een privacystatement getekend om de privacy van betrokkenen van Aditum Arbo, te respecteren en informatie over betrokkenen vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel en conform de instructies van de directie. Het uitgangspunt van Aditum Arbo is om persoonsgegevens alleen op te slaan in Nederland subsidiair de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht er ooit alsnog informatie worden opgeslagen buiten de EER, dan gebeurt dit pas als Aditum Arbo heeft vastgesteld dat er sprake is van een beschermingsniveau dat in lijn is met de vereisten van de Privacywetgeving.