Cookiestatement

Aditum Arbo maakt gebruik van cookies en gelijksoortige technieken (zoals pixels) op haar websites (hierna te noemen ‘cookies’). Cookies maken het voor de website mogelijk om computers te herkennen. Dit vergemakkelijkt het gebruik van deze diensten: dankzij cookies worden bijvoorbeeld instellingen onthouden, werken formulieren en video’s op de websites en krijgt Aditum Arbo inzicht in wat wel en niet werkt.

 

Welke cookies gebruiken wij?