Arbeidsomstandigheden­spreekuur

Een werknemer heeft het recht om toegang te hebben tot de bedrijfsarts. Er zijn situaties denkbaar waarin een werknemer voor zijn gevoel niet op een veilige manier kan aankloppen bij de werkgever, HR/P&O of leidinggevende om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. In deze situaties heeft de werknemer het recht om een anoniem spreekuur aan te vragen bij de bedrijfsarts via de website van Aditum Arbo. Dit consult is bekend als het ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’ ook wel ‘AOS’ genoemd.

Een arbeidsomstandighedenspreekuur gaat over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over aan verzuim gerelateerde vragen, maar juist over preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek.