Aditum Arbo: het netwerk voor zzp bedrijfsartsen en verbinder voor werkgevers

Aditum Arbo: het netwerk voor zzp bedrijfsartsen en verbinder voor werkgevers

Aditum Arbo is een nieuwe organisatie die per 1 januari 2021 is gestart door mij, Matthieu de Winkel. Aditum Arbo is het netwerk voor de zzp bedrijfsarts. De visie is dat de hedendaagse bedrijfsarts een doelrealiserende professional is. Het binden en boeien van de zzp bedrijfsarts vraagt om diversiteit in samenwerking, zolang de gedachte blijft dat de bedrijfsarts inhoudelijk betekenisvol werk wil doen zonder veel gedoe met administratie en randzaken. Aditum betekent toegang en toegankelijkheid in het latijn. We bieden de bedrijfsarts daarom ook toegang tot gemak en vrijheid binnen de eigen praktijk. Tevens bieden we werkgevers toegang tot een vaste bedrijfsarts.

Aditum Arbo is een nieuw en uniek concept binnen het Zorg van de Zaak Netwerk. Het idee is ontstaan door mijn jaren ervaring binnen de bedrijfszorg waarin ik mijn visie vormde om op een andere manier samen te werken met de bedrijfsarts. Om er zeker van te zijn dat het concept aansluit op de behoeften van de zzp bedrijfsarts, is het concept ontwikkeld in samenwerking met drie senior zzp bedrijfsartsen die uitgebreid betrokken zijn.

We zien de bedrijfsarts als klant die we meenemen als onderdeel in de contractuele afspraken met werkgevers zodat afspraken helder en integer zijn. Daarnaast faciliteren we de bedrijfsarts op gebied van inhoudelijk overleg met andere professionals, voldoende tijd voor de begeleiding en een grote providerboog met medische interventies. Maar ook de noodzakelijke randzaken binnen de eigen praktijk behoren tot de mogelijkheden. Voorbeelden zijn juridische ondersteuning, verzekeringen, huisvesting, mobiliteit, IT ondersteuning etc. De bedrijfsarts bepaalt in hoeverre de ondersteuning bij zijn eigen praktijk gewenst is. Hiervoor hebben we in samenwerking met het Zorg van de Zaak Netwerk en leveranciers van Zorg van de Zaak een duidelijke servicekaart ontwikkeld die uitleg geeft over de mogelijkheden. De servicekaart faciliteert de inkoopvoordelen en het brede interventienetwerk van Zorg van de Zaak Netwerk en de bedrijfsarts heeft de vrijheid om te bepalen waar hij of zij gebruik van maakt.

Aditum Arbo is tevens een verbinder voor middelgrote MKB werkgevers die deskundige bijstand willen voor hun preventie-, re-integratie en verzuimbeleid binnen de maatwerkregeling. We bieden de werkgever toegang tot een vaste bedrijfsarts. Door dit vaste aanspreekpunt is de bedrijfsarts voor de werkgever makkelijk toegankelijk. Deze toegang helpt mee bij adequate coaching en begeleiding van de werkgever, werknemer, leidinggevende en HR. Actief werken aan een gezonde en veilige werkomgeving. Hierdoor stijgt de invloed van werkgever en werknemer op een gezonde en veilige werkomgeving en betaalt dat zich uit in veerkrachtige werknemers, minder ziekteverzuim en kostenbesparing.

Meer informatie

Meer informatie over Aditum Arbo is te vinden op www.aditum-arbo.nl. Heb je een vraag of wil je samenwerken? Neem dan contact met mij op via [email protected] of bel 088-2778828.