De bedrijfsarts als verbinder tussen werkgever en werknemer?

De bedrijfsarts als verbinder tussen werkgever en werknemer?

Onze poll van 24 februari luidde: ‘Een directe samenwerking met de bedrijfsarts is essentieel om de verbinding tussen werkgever en werknemer te verbeteren.’ 86% van de personen is het eens en 14% is het oneens met deze stelling. In dit artikel geef ik mijn mening over de stelling en leg ik uit welke meerwaarde de bedrijfsarts levert in een directe samenwerking.

Om een uitspraak te kunnen doen of de bedrijfsarts essentieel is voor het verbeteren van de verbinding, is het belangrijk om te weten waar de bedrijfsarts voor ingezet wordt. Want een werkgever is, volgens de arbeidsomstandighedenwet, verplicht om zich deskundig te laten begeleiden door op zijn minst een bedrijfsarts. Werkgever en werknemer zijn verplicht zich samen met de bedrijfsarts volledig in te zetten voor een succesvolle re-integratie bij een ziekmelding met een langdurig verloop. Dit in een notendop waar de bedrijfsarts voornamelijk voor wordt ingezet. Een bedrijfsarts kan echter een grotere meerwaarde leveren.

Een werkgever heeft beleid nodig waarin onderwerpen geregeld worden die welzijn, vitaliteit en preventie bevorderen. Denk aan onderwerpen als risico-inventarisatie en evaluatie, preventief medisch onderzoek (PMO/Pago), BHV en preventiemedewerker. Het proces van ziekmelden en de wijze van toegang tot de bedrijfsarts zijn tevens voorbeelden uit dit beleid. Vaak is dit een document wat alleen gelezen wordt wanneer het tijd is voor de jaarlijkse revisie en bestaan veelal uit handelingen gedreven door verplichtingen. Terwijl de thema’s welzijn, vitaliteit en preventie veel kansen biedt om de verbinding tussen werkgever en werknemer te verbeteren.

De bedrijfsarts is een ideale professional om meer kennis en bewustwording te creëren over welzijn, vitaliteit en preventie. De bedrijfsarts is geschoold om werkgever, HR, leidinggevende en werknemer te begeleiden en coachen. Samen werken aan verbinding is niet eenvoudig. Zeker in deze tijd, waar de grens tussen werk en privé minder duidelijk is. De bedrijfsarts werkt activerend en adviseert de werkgever over passend beleid met haalbare doelen en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt is om de werknemer echt te leren kennen binnen een gezonde en veilige cultuur. Dit uit zich op werknemersniveau door te helpen om impactvolle momenten* een plek te geven door het leven zo in te richten dat werk en privé elkaar versterken. Dit is verbinden door kennis en bewustwording over en met elkaar. De organisatie wordt hierdoor veiliger en gezonder, de werknemer wordt vitaler en productiever. Direct gevolg is dat de verzuimkosten dalen.

Is een directe samenwerking met een bedrijfsarts essentieel om de verbinding te verbeteren?Wanneer kennis en bewustwording omtrent welzijn, vitaliteit en preventie geen of onvoldoende onderdeel zijn van het beleid en cultuur bij de werkgever, is de bedrijfsarts essentieel.

Wil jij werken aan kennis, bewustwording en verbinding? Volg ons dan via LinkedIn Aditum Arbo, zzp bedrijfsartsen of neem vrijblijvend contact op via www.aditum-arbo.nl[email protected] of bel 088-2778828.

* Impactvolle momenten zijn situaties of omstandigheden die meer dan gemiddeld als belastend ervaren worden, zowel in positieve als negatieve zin. Denk aan zwangerschap, scheiden, burn-out en de wereldwijde uitbraak van COVID-19.