Opbouw van een factuurnummer

Aditum Arbo is nu een half jaar bezig met de reversed billing in eigen beheer. Maandelijks controleren wij alle facturen op inhoud. Wij kijken dan ook of er een factuurnummer is ingevuld. Wij zien dat niet alle factuurnummers voldoen aan de eisen die worden gesteld door de belastingdienst. Het doel van de belastingdienst is dat er geen facturen uitgegeven kunnen worden die niet opgenomen worden in de boekhouding. Oftewel om fraude te voorkomen.

In artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting (Artikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968) wordt aangegeven welke verplichte onderdelen er zijn voor de opbouw van de factuur. Deze opbouw is uiteraard door Aditum Arbo toegepast in onze reversed billing.

Het factuurnummer dient in Planningsagenda zelf ingevoerd te worden. Er wordt door artikel 35a lid 1 sub B van de Wet op de omzetbelasting onderscheid gemaakt tussen een opvolgend nummer en een reeks die samen er voor moeten zorgen dat er een compleet factuurnummer ontstaat. Dit borgt dat de factuur te identificeren is door jou, je boekhouder en de Belanstingdienst.

Opvolgend nummer: binnen een boekjaar dienen de facturen allemaal opvolgend te zijn.

Bijvoorbeeld:

  • 001
  • 002
  • 003
  • etc.

Reeks: voor je administratie kan het fijn zijn om verschillende reeksen te hanteren. Zo kun je bijvoorbeeld een opdrachtgever, dienst of product een aparte reeks geven waardoor jij of je boekhouder in de administratie kan zien waar de factuur over gaat. Hier mag je ook een lettercombinatie voor gebruiken

Bijvoorbeeld:

  • Jaartal-reeks-nummer
  • 2023-01-001 of 2023-zvdz-001
  • 2023-04-002 of 2023-AA-002
  • 2023-02-003 of 2023-K01-003
  • 2023-01-004 of 2023-zvdz-004

Aan het einde van het boekjaar dien je volledige en opeenvolgende nummers te hebben, zodat iedere factuur kan worden geïdentificeerd.

Dit onderwerp lijkt simpel, maar dit hoeft het niet te zijn. Dus mocht je vragen hebben, neem dan even contact met ons op.